Επικοινωνία

Το ιατρείο αναλαμβάνει εκ μέρους σας την οργανωτική διευθέτηση των από κοινού συμφωνημένων ραντεβού για εγχείρηση.

μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στην κλινική Wolfart. Ο κύριος Δρ. Raab θα ενημερωθεί αμέσως.